Binnenfähren in
Schweden - Finnland - Åland
Små färjor i 
Sverige - Finland - Åland
----
Start: Wagenfähren in Europa

Start: Schweden - Finnland - Åland

Bergö / Replot - Lossi 143
Bj. 1952

Bergö / Replot - Lossi 143
Baujahr
1952
Bauwerft:
Valmets Varv, Helsinki
Bau-nr: 143 (?)
141 (49)

128
Tonnage 26,40 (bis 1981)

26,59
m lang 7,82 m breit 2,85 / 2,2
2,4
m Tiefg. - Passagiere - PKW 9,5

9
Knoten
Namen:
  1. Replot (I) - Lossi 143 - 1962
  2. Bergö - Lossi 143 - 1963 - 1975
  3. nn - 1980
  4. Bergö - 1987 ?
Reedereien:
  1. Tie- ja vesirakennushallitus (Finska Vägverket), Åbo - 1975
  2. Finnische Marine - 1980
  3. Oy Hinaus-Bogser Ab - 1984
  4. PSP–rahoitus Oy - 1986
  5. Lairak Oy - 30.4.1996
  6. Seaconnex Oy, Lieto/Turku/Åbo - (noch 2008)
Einsatz und Verbleib:

12.1952 - 1962 Insel Replot - Alskat (nördlich Vaasa)

1962 - 1974 Insel Bergö - Bredskär (Bräckskäret, südlich Vaasa) und Reservefähre für Replot 2
1974 von der Marine übernommen
1980 Umbau zur Frachtfähre

weitere Verwendung nach 1983 unklar

  Geschichte der Replotfähren: 
Den första Replotfärjan var 27 m lång och hade en lastkapacitet på 50 ton. Hösten 1962 ersattes Replot I med Replot II. P.g.a. ökande trafikproblem och problem med vintertrafiken, togs en ny färja "Havsfågeln-Merilintu" i bruk år 1969. I mitten av 1970-talet skedde en stor förbättring när en vägbank byggdes till Fjärdskär och färjpasset forkortades då från 2,8 km till 750 m och år 1975 användes de vajerstyrda färjorna för första gången. Replotbron blev klar år 1997 och därmed hade skärgårdsborna fast vägförbindelse med fastlandet och färjtrafiken upphörde.
Quelle

http://kauppalaiva.nba.fi/card.php?id=297&lang=sv
Finnlands erste freifahrende Straßen-Fähre
Maschine mit 232 PS, ab 1969 5-zyl. Diesel mit 350 PS, 
30/35 To Netto-Tragfähigkeit

OFTD: 1954–1975 / 1980–...

Geschichte:
"MOTORFÄRJAN REPLOT
Statens budgetförslag för år 1951 upptog ett anslag för en frigående färja mellan Replot och fastlandet. Det var Finlands första frigående landsvägsfärja. Den byggdes på Valmets varv i Helsingfors och blev färdig redan i december år 1952.
Färjan gick sin första ordinarie tur julaftonen 1952.
Första Replot-färjan hade goda egenskaper som isbrytare. Optimisterna trodde att vintertrafiken därmed var löst. Men vintern 1953 blev kall och blåsig. Farleden fylldes med väldiga isblock och trafiken måste upphöra.
Trafiken över fjärden måste, i menförestider på våren, ordnas med små båtar från iskant till is-kant, eftersom isen vid Alskatstranden envist låg kvar. Följande vår sprängdes farleden upp, men vinter- och menförestrafiken var fortfarande problematisk.
De första åren var endast en besättning anställd på färjan. Därför trafikerade färjan endast några turer per dag och på tisdagarna var trafiken in-ställd. Den snabbt ökande trafiken gjorde att svåra trafikstockningar uppstod. År 1962 ersattes Replot 1 med den mycket större Replot 2."  Quelle


Replot - ca. 1958 - Bildquelle: https://www.finna.fi
 
 
© W. Langes, 
Dortmund 2003
 email: fjordfaehren_@_gmx.de
Anti Spam: korrekt ohne/uten "_" !